Toivekysely - Riistametsän hoito

Siirrä vihreää palkkia mielipidettäsi kohden, kertomaan kannatatko ajatusta täysin vai osittain.

Leppä ja haapa ovat tärkeitä puulajeja kanalinnuille ja toivon näiden puulajien yleistyvän metsässäni
Leppää ja haapaa ei lisätä havupuun kustannuksella
1/8