Toivekysely - Perinteinen metsien kestävä käyttö

Siirrä vihreää palkkia mielipidettäsi kohden, kertomaan kannatatko ajatusta täysin vai osittain.

Metsiini saa jäädä hakkuusäästöjä enkä aina tavoittele hakkuissa puuston kasvun suuruista poistumaa
En rajoita hakkuumahdollisuuksien hyödyntämistä ja uudistan metsäni lyhyellä kiertoajalla
1/7