Toivekysely - Luontoarvopainotteinen metsän kasvatus

Siirrä vihreää palkkia mielipidettäsi kohden, kertomaan kannatatko ajatusta täysin vai osittain.

Harvennushakkuut tehdään yläharvennuksella ja poimintahakkuin ja sallitaan selvää tiheysvaihtelua käsittelyalueilla
Harvennushakkuut tehdään laatu- ja alaharvennuksena ja pyritään tasaiseen tiheyteen käsittelyalueella
1/7